Ekonomija

/   ekonomija.ml     Economy   / Crnogorski  

2019-08-22 19:21:39

Skupštinski Odbor za ekonomiju podržao je Prijedlog zakona o dopuni zakona o poreskoj administraciji kojim se jasnije definiše procedura dostavljanja poreskog akta poreskom obvezniku.

Prijedlog su podnijeli poslanici DPS-a.

Postojeće rješenje o poreskoj administraciji pokazalo se komplikovanim. Predstavnici lokalnih samouprava , kažu članovi Odbora iz redova DPS-a, objasnili su im da je bilo zloupotreba , neuručenja poreskog akta što je za posljedicu imalo da naplata poreza na nepokretnosti bude manja. Na štetu opština.

“Jasno je da je prioritet dat ličnom uručenju poreskom obvezniku ili njegovom punomoćniku ali u nekoj daljoj razradi ukoliko se ne uspije lično svakako može primiti i član njegovog porodičnog domaćinstva punoljetni ili kada je u pitanju pravno lice zaposleni ukoliko to prihvati”, kazala je Jovanka Lalićič iz DPS-a.

O predloženom i bez prisustva opozicije na sjednici je bilo rasprave.

“Mislim da je ovo i signal lokalnim samoupravama da treba dodatno da rade na sređivanju evidencije oko osnove za obračun poreza jer se često dešava da se ulažu žalbe na ta rješenja i da se pokaže da nisu na adekvatan način obračunati”, kazao je Boris Mugoša iz SD-a.

“Čini mi se da tu negdje imamo nesrazmjerno sa jedne strane nekvalitetna rješnja,  sa druge višak zaposlenih, a u konačnom manje prihoda u mnogim lokalnim samoupravama od onoga sto bi moglo da bude naplaćeno”, kazao je predsjednik Odbora Predrag Sekulić.

“Na taj način ćemo olakšati naplatu ovog prihoda koji je jedan od dominantnih prihoda lokalnih samouprava i uciniti budžete lokalnih samouprava boljim”, kazao je Nikola Rakočević iz DPS-a.

“Sve izmjene i dopune kada su finansije lokalnih samouprava u pitanju bojim se da neće dati znacajnije rezultate ako se nešto generalno ili strateški ne promijeni u odnosu prema finansiranju lokalnih samouprava”, kazao je Filip Vuković iz DPS-a.

Ipak predloženim izmjenama prisutni članovi Odbora su dali glas. Nije jedino Genci Nimanbegu , koji je izabrao da bude uzdržan.


aktuelno.me
zakona poreskoj administraciji aktuelno samouprava lokalnih dopunu kazao bude prijedlog prihoda httpsUser comments