Ekonomija

/   ekonomija.ml     Economy   / Crnogorski  

2019-09-19 19:32:28

[ Objavila: M.M ]

CETINJSKI PARLAMENT

Skupština Prijestonice Cetinje jednoglasno je izglasala odluku o raspisivanju javnog poziva za davanje u zakup imovine nekadašnje Elektroindustrije Obod koja bi trebalo, kako je ocijenio gradonačelnik Aleksandar Kašćelan, da trasira budući razvoj Prijestonice Cetinje i generiše nova zapošljavanja.

Razlog za donošenje odluke o raspisivanju javnog poziva za davanje u zakup imovine Elektroindustrije Obod jeste valorizacija tog prostora, investiciono ulaganje domaćih ili stranih privrednih subjekata, zapošljavanje lokalnog stanovništva, kao i ostvarivanje ekonomskih benefita za Prijestonicu“, kazao je Kašćelan obraćajući se odbornicima.

Da bi se realizovao taj važan projekat, kako je naveo, dobijena je saglasnost stečajnog upravnika Oboda.

„Naš plan je da nepokretnosti damo kao cjelinu u dugoročni zakup. Početnu cijenu zakupnine utvrdiće posebno formirana komisija, a na osnovu procijenjene vrijednosti imovine koju će raditi Uprava za nekretnine. Zadatak komisije biće i da sprovede postupak razmatranja i rangiranja pristiglih ponuda, o čemu će konačan sud dati Skupština Prijestonice“, kazao je Kašćelan.

Prema njegovim riječima, javni interes i boljitak Cetinjana biće osnovni motiv prilikom formulisanja uslova koje potencijalni ponuđači treba da ispune.

„Moraju posjedovati investicioni program i biznis plan, u kojima se precizno navode struktura, iznos investicija i njihova dinamika. Ovi dokumenti će biti sastavni dio ugovora o zakupu, a u njima investitor mora predvidjeti investicije i otvaranje novih radnih mjesta za zapošljavanje lokalnog stanovništva. Želimo da dobijemo solventnog investitora, koji ima dugu istoriju pozitivnog poslovanja, i koji je prepoznat kao odgovoran i dobar poslodavac“, rekao je Kašćelan.

Potencijalni investitor će, kako je dodao, za ponudu morati da položi određeni depozit i garancije, kako bi se proces dodatno uozbiljio i izbjegli eventualni ulagači koji ne mogu ispuniti postavljene investicione kriterijume.

„Svi navedeni uslovi moraju biti ispunjeni kumulativno. Jasno je da je lokalna uprava pristupila ozbiljno ovom poslu, ali i sa posebnom dozom opreznosti, kako bi se izbjegle bilo kakve nepredviđene poteškoće u periodu koji je pred nama. Kao što sam već rekao, cilj nam je otvaranje novih radnih mjesta, zapošljavanje Cetinjana i stvaranje mogućnosti za privredni razvoj grada“, poručio je Kašćelan.


rtcg.me rtcg.me
zakup rtcg kaelan oboda kako jednoglasno imovine koji prijestonice davanju http raspisivanju


User comments