Ekonomija

/   ekonomija.ml     Economy   / Crnogorski  

2019-09-20 08:43:09

[ Pobjeda ]

PU PODNIJELA

Kompanija Dragana Brkovića, Vektra Jakić, izmirila je dug od 34,7 hiljada eura prema Poreskoj upravi, pa je na ročištu za ispitivanje stečajnih razloga zastupnica PU Anka Medojević povukla zahtjev za otvaranje stečaja. Ipak, zbog novog dospjelog duga od preko pola miliona eura, podnijela je novi zahtjev.

Sudija Blažo Jovanić je, imajući u vidu da je PU povukla zahtjev, obustavio postupak za uvođenje stečaja. Očekuje se da će novi stečajni postupak biti pokrenut u narednom periodu u skladu sa novim zahtjevom.

Prema ranijem izvještaju privremenog stečajnog upravnika Dragana Milića, račun Vektre Jakić je u blokadi 1,23 hiljade dana na iznos od 9,4 miliona eura i to od NLB Montenegro banke i Prve banke.

U tu Brkovićevu kompaniju ukupno je investirano skoro 12 miliona eura, od čega u prošloj godini 308 hiljada eura.

Ukupna vrijednost nepokretne imovine Vektra Jakić krajem prošle godine iznosi 63,1 milion eura, a čine je 331,5 hiljada kvadrata zemljišta vrijednosti 7,2 miliona eura, građevinski objekti vrijednosti 23,7 miliona eura, oprema vrijednosti 24,3 miliona eura, kancelarijska oprema vrijednosti 195,5 hiljada eura, te vozila vrijednosti 7,6 miliona eura. Sadašnja vrijednost imovine poslije obračunate amortizacije iznosi 42,5 miliona eura , navodi se u izvještaju Milića.

Prošlu godinu Vektra Jakić je završila sa gubitkom od četiri miliona eura, dok ukupni akumulirani gubitak iznosi 48,4 miliona eura. Na posljednji dan prošle godine Vektra Jakić duguje 91,5 miliona eura, dok je dug za neto zarade, poreze i doprinose 1,7 miliona eura.

Prvobitno je u ovoj kompaniji stečaj uveden prije sedam godina na predlog OTP banke zbog duga od 77 miliona eura, ali je izašla iz stečaja nakon što je usvojen plan reorganizacije.

Vektra Montenegro je osnovala kompaniju Vektra Jakić kupovinom imovine korporacije Jakić Pljevlja u stečaju za 1,6 miliona.


rtcg.me rtcg.me
eura miliona jaki vektra zahtjev rtcg hiljada vrijednosti novi vektri prema http


User comments